Software CM / DevOps

Har du stöd för din affärsmodell?

Många tror att Configuration Management endast är en bra försäkring mot dyrbara misstag.
Men det är även en strategisk och viktigt disciplin för att stödja din affärsmodell.
Det kan vara allt från snabb deployment till effektiv varianthantering och kundanpassning.

Software CM

Vi hjälper våra kunder att implementera strategier och strukturer för Software CM.

Tillsammans med kunderna analyserar vi behov, coachar och genomför förbättringar vid införandet av Software CM processer.

DevOps

Vi hjälper våra kunder att sätta upp processer och infrastrukturen för en effektiv DevOps verktygkedja.

Tillsammans med kunden ser vi till att sätta upp en DevOps-miljö där spårbarhet, snabb återkoppling och monitorering automatiseras så långt det är möjligt.

Nya verktyg

Vid införandet av nya system och migrering från gamla system hjälper vi till att planera och genomföra övergången till en modern verktygsflora.

Vi tar fram utbildningsmaterial anpassat
för utvecklingsorganisationen.

Vi erbjuder

CM-specialister med lång erfarenhet.
Strategiskt & Teknisk stöd.
Analys av nuvarande Software CM processer.
Coachning av utvecklingsteam.
Utbildning, implementation och genomförande.
Planering och genomförande av projekt för att stärka processer kring Software CM.
Automatisering av DevOps verktygskedja.
Migrering från föråldrade verktyg och system till moderna verktyg och system.