UX & Tjänstedesign

Förenkla, förbättra och skapa värde

 Rätt strategiska beslut baserade på insikter om användarna leder till ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet.
Vi hjälper er designa lösningar som förbättrar och förenklar arbetsliv och vardag för människor.

UX design

Vi hjälper dig att designa en produkt, en webbplats eller en programvara så att den är lätt att använda och att den passar användarnas förväntningar, så att den i sin tur uppfyller affärsmålen.

Tjänstedesign

Vi hjälper dig ta ett helhetsgrepp på dina användares, kunders eller medborgares interaktioner med din organisation, produkt eller tjänst, samt det som du behöver göra på systemnivå för att kunna erbjuda en användarvänlig och konkurrenskraftig tjänst.

Vi erbjuder

Kartläggning av problem.
Idégenerering.
Design och användarstudier.
Utvärderingar och tester.
Insiktspresentationer.
UX och tjänstedesign.