Hållbar verksamhetsutveckling och
digital transformation

Att vara fortsatt relevant

Att behov och förväntningar från kunder och andra intressenter förändras över tid är inget nya. Med ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor samtidigt som digitaliseringens möjligheter förändrar spelplanen ställs nya krav på affärs- och verksamhetsutveckling. För att fortsätta vara relevant behöver era kunders behov vara kompassen och digitalisering och hållbarhet naturligt integrerat i er värdekedja.

Kundresan som kompass

Att utgå från kundens upplevelse istället för interna strukturer och sanningar skapar ett utifrån-och-in-perspektiv och rätt fokus vid prioriteringar. Kundresan, eller journey mapping, som metodik skapar en upplevelse- och värdedriven verksamhetsutveckling som i kombination med traditionell flödesoptimering säkerställer både effektivitet och fortsatt relevans.

Integrerat hållbarhets­arbete

FNs 17 globala hållbarhetsmål sätter fokus på alla relevanta hållbarhetsperspektiv.

Genom att integrera de globala målen som en del av er strategi och utveckling säkerställer ni att arbetet för en hållbar verksamhet samtidigt bidrar till en hållbar värld.

Digitalisering gör det möjligt

Era kunder, medarbetare och andra intressenter behöver och förväntar sig en digital upplevelse som hänger ihop och där informationen är korrekt och relevant. Att digitaliseringens möjligheter är en förutsättning är idag en självklarhet, och måste därför vara en naturligt integrerad del av all verksamhetsutveckling.

En samman­hängande helhet

En gemensam riktning med mål, strategier och handlingsplaner skapar förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Vi hjälper er att sätta allt i sitt sammanhang där hållbarhet och digitalisering är självklara byggstenar i helheten

Vi erbjuder

Verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att se helhet och sätta saker i sitt sammanhang med beprövade metoder och arbetssätt
Journey mapping – definiera helhetsupplevelsen för kund-, medarbetare- och andra intressenter
Hållbarhetsarbete utifrån de globala hållbarhetsmålen
Sammanhängande vision, mål, strategier, gapanalyser och visualiserade handlingsplaner