Från vision och strategi till implementerad förändring med kunden i fokus

Vad gör QCM?

På QCM arbetar vi metodiskt för att förstå både människors och organisationers behov för att genomföra lyckade digitala förändringsprojekt.

Med vår långa erfarenhet att förbättra arbetssätt och skapa bättre digitala lösningar arbetar vi enträget för att göra det lätt att göra rätt.

Vilka är vi?

Vi är alla seniora konsulter och experter inom våra områden, vana att jobba självständigt och i team.

Nyfikna personer som vi är, analyserar vi noggrant behov, nuläge och målbild, itererar och implementerar sedan förändringar både lyhört och effektivt.

Kunder

Våra kunder är både små eller mellanstora svenska företag och stora internationella aktörer.