PLM med helhetstänk

God digitalisering med en holistisk syn på PLM.

För oss är begreppet PLM inte bara kopplat till ett system för produktinformation. Ett lyckat förändringsprojekt involverar människor, arbetssätt, information och teknik.

Hela resan

Vi hjälper kunden att hantera produktinformation effektivt, ofta med fokus på R&D och tillverkning

Vi är med hela resan från behovsanalys, systemval, implementation och utrullning.

Vi följer produktens hela livscykel. Våra projekt omfattar områden såsom produktutveckling, resursplanering, marknadsföring och kundrelationer.

Människor

Att lyssna, förstå, förklara och coacha är centralt i vårt arbete. 

Våra engagerade konsulter skapar tydlighet genom att visualisera och prototypa. Vi leder genom utbildning och förankrar med hjälp av interna personer från linjen – som är knutna till projektet, sprider kunskap, fångar upp frågor och utbildar vidare.

Arbetssätt

För att människor ska kunna skapa värde i sitt arbete behövs välfungerande arbetsflöden och arbetssätt.

Processen får inte vara i vägen för kreativitet, flexibilitet och arbetsglädje, den ska vara ett stöd för alla på företaget och effektivt guida människor rätt.

QCM hjälper er skapa arbetssätt som gör det lätt att göra rätt.

Information

Informationen som skapas under en produkts livscykel ska vara relevant och lätt att hitta.  Genom att veta var i processen information skapas, vem som ansvarar för den, vem som konsumerar, hur den relaterar till annan information och hur den flödar i verksamheten så skapar man effektivitet. Tillsammans med kunden definierar vi koncept och regler för informationsflödet i verksamheten. Vi utbildar och stöttar er organisation för att underlätta arbetet framåt.

Systemstöd

Vi är experter på att analysera systembehov och kan hjälpa er implementera IT-system som stödjer medarbetarna och företagets behov. Innan inköp av system identifierar vi nödvändiga funktioner och hur man bör hantera data. Vi skapar regelverk som förtydligar informationsflöden. Vi är systemoberoende med goda kontakter till olika systemleverantörer.

Vi erbjuder

Expertis inom PLM.
Hjälp att välja rätt systemleverantörer.
Förstudie av PLM readiness
Framtagning av regler och koncept för informationsflödet.
Konsulter som förstår sig på människor i förändring.
Kompetenta utbildare.
Coaching och genomförande hela vägen.
Ett drivande team efter kundens behov.
Specialistister inom förändringsarbete