CRM & Scaleup

Skalbar digitalisering med en holistisk syn på CRM.

För oss är begreppet CRM (Customer Relationship Management) inte bara kopplat till ett system för hantering av sälj- och leveranskedjan. Ett lyckat förändringsprojekt involverar människor, arbetssätt, processer, information och teknik.

Kundinformation

Vi hjälper kunden att hantera kundinformation effektivt, med fokus på sälj, leverans, fakturering och support för små och mellanstora företag som växer kraftigt (Scale-Ups).

 

 

Hela resan

Vi är med på hela resan från behovsanalys, processarbete, kravidentifiering, systemval, implementering, utrullning och uppföljning.

Vi följer kundens hela livscykel. Våra projekt omfattar områden såsom säljstrategi, lead-hantering, försäljningsprocess, organisation, kundframgång, projektledning, prenumerationshantering och support.

Vi erbjuder

Expertis inom CRM
Förstudie av CRM-readiness
Hjälp att välja rätt systemleverantör
Framtagning av regler och koncept för informationsflödet
Coaching och genomförande under hela resan
Ett drivande team efter kundens behov
Specialistister inom förändringsarbete
Utbildning