Vad gör QCM?

Vi möter dig där du är

Vi har metoder och verktyg för att hjälpa dig och ditt företag att utvecklas och erfarenheten att förstå att varje situation är unik. Genom att träffas och diskutera nuläge, utmaningar och möjligheter ser vi vad just ditt företag behöver för att ta nästa steg i förändringsresan.

Vi sätter ihop rätt team till rätt utmaning och som en del av Qgroup har vi ett stort nätverk av kunskap med oss.

Så här jobbar vi

På QCM arbetar vi metodiskt för att förstå både människors och organisationers behov för att genomföra lyckade digitala förändringsprojekt.

Med vår långa erfarenhet att förbättra arbetssätt och skapa bättre digitala lösningar arbetar vi enträget för att göra det lätt att göra rätt.

Team work

QCM erbjuder en mycket bred portfölj av erfarenheter och kunskaper bland våra anställda experter samt vårt breda nätverk av oerhört erfarna underkonsulter. Genom att bygga anpassade team kan vi leverera precis det varje kundprojekt behöver i varje fas inom en rimlig budget. QCM är dessutom ett socialt gäng och det sker ett stort erfarenhetsutbyte mellan konsulterna och vi stöttar varandra i projekten vilket ger projektfördelar när problem ska lösas. 

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.